رفع خطای fatal error call time pass … در وردپرس

بدین منظور مطابق با راه حل ذکر شده اقدام نمائید و جهت رفع خطای رفع خطای fatal error call time pass by reference has been removed در وردپرس در فایل و خط ذکر شده کاراکتر & را حذف نمایید.

ادامه مطلب

علت خطای 401 – Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials.

این خطا اتفاق می افتد به این دلیل که IIS User برای سایت شما به پوشه های برنامه سایت دسترسی ندارد و جهت رفع مشکل باید به این پوشه برای کاربر IIS دسترسی read و write داده شود.

ادامه مطلب

رفع خطای An error occurred while attempting to perform the operation. Review the bug logs for further information در نرم افزار اسمارترمیل

اگر از کنترل پنل هلم جهت مدیریت هاستینگ خود استفاده نموده و خطای ذیل را به هنگام مشاهده ایمیل ها دریافت می نمایید لازم است یک بار Smartermail Webservice را راه اندازی مجدد نمایید.

ادامه مطلب

علت خطای برگشت ایمیل delivery failure This is a permanent error. The following address(es) failed چیست ؟

وقتی در حال ارسال ایمیل هستید و خطای ذیل را دریافت مینمایید بدین معنی است که هر دو دامنه مبداء و مقصد روی یک سرور قرار دارند، ولی دامنه مقصد از سرویسی به جزء سرویس فعلی استفاده می نماید.

ادامه مطلب