دستور dd در لینوکس

این دستور برای تبدیل و کپی یک فایل به اندازه تعیین شده، بکار می رود. dd بجای خواندن ورودی از صفحه کلید، ورودی را از یک فایل می خواند و بجای نوشتن در نمایشگر، خروجی را در یک فایل ذخیره می کند. همچنین قابلیت تبدیل فرمت فایل ها به هم توسط این دستور وجود دارد.

ادامه مطلب

دستور crontab در لینوکس

Cron ها، جهت اجرای کارهایی که قرار است در بازه های زمانی مشخص و دوره صورت گیرند مناسب می باشند. به طور مثال، می توان با استفاده از Cron ها، نسخه های پشتیبان تهیه شده را هر هفته به هارد دیگری منتقل نمود و یا نسخه های پشتیبان قدیمی را حذف نمود.

ادامه مطلب