دستور reboot در لینوکس

این دستور سیستم را راه اندازی مجدد می نماید. لازم به ذکر است پس از اجرای دستور کلیه Process ها Kill شده و می بایست قبل از استفاده از آن تمامی موارد ذخیره نشده رو یسیستم را Save نمائید. پرا که پس از Restart شدن سیستم امکان بازیابی آنها وجود نخواهد داشت.

ادامه مطلب