آسیب پذیری CVE-2020-1895 اینستاگرام

آسیب پذیری CVE-2020-1895 اینستاگرام

اخیرا یه آسیب پذیری امنیتی با شناسه CVE-2020-1895 بر روی اپلیکیشن اندروید اینستاگرام از نوع Head Over Flow اعلام شده. توی این آسیب پذیری، مهاجم فقط با ارسال یک تصویر میتونه کنترل کامل Device قربانی رو

ادامه مطلب