کانفیگ Django برای استفاده از MySQL یا MariaDB به جای SQLite


ابتدا بانک اطلاعاتی مورد نظر را نصب میکنیم.

برای MySQL

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-pip python-dev mysql-server libmysqlclient-dev
sudo mysql_install_db
sudo mysql_secure_installationv

برای MariaDB

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-pip python-dev mariadb-server libmariadbclient-dev libssl-dev
sudo mysql_secure_installation

برای ساخت بانک اطلاعاتی هم به صورت زیر عمل میکنیم.

mysql -u root -p
CREATE DATABASE myproject CHARACTER SET UTF8;
CREATE USER myprojectuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON myproject.* TO myprojectuser@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

سپس در فایل settings.py نام بانک اطلاعاتی و مشخصات را که به صورت زیر است،

. . .

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
  }
}

. . .

به این صورت تغییر میدهیم.

. . .

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
    'NAME': 'myproject',
    'USER': 'myprojectuser',
    'PASSWORD': 'password',
    'HOST': 'localhost',
    'PORT': '',
  }
}

. . .

سپس مجدد پروژه را Migrate میکنیم.

cd ~/myproject
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

اگر مراحل را به درستی انجام داده باشید، سایت باید از طریق مسیر زیر در دسترس باشد.

http://server_domain_or_IP:8000

 

در صورتی که با خطایی مشابه خطای زیر برخوردید، نیاز است که Package های مربوط به MySQL را نصب نمائید.

django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: Error loading MySQLdb module: No module named 'MySQLdb'.
Did you install mysqlclient or MySQL-python?

دستور نصب:

pip install mysql-python

اگر حین نصب خطایی مبنی بر نصب نبودن برخی پیش نیاز ها دریافت نمودید معمولا در خود خطا لینک دانلود پکیج مورد نیاز ذکر شده است.

مانند:

building '_mysql' extension
  error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools

که میگوید Visual C++ 2015 Build Tools باید از لینک

http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools

دانلود و نصب گردد.

 

 

موفق باشید
میلاد خوشدل

میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + 3 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام