مقالات

کد نمایش ولتاژ آنالوگ پایه ها و تبدیل آن به 0V – 5V در برد Arduino Leonardo

در این کد ولتاژ پایه های A0 الی A3 اندازه گیری شده و در LCD نمایش داده خواهد شد.

dev-00049-front_1

#include 
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 
// the setup routine runs once when you press reset: 
void setup() 
{ 	
  lcd.clear(); 	
  lcd.begin(16, 2); 	
  pinMode(A0, OUTPUT); 	
  pinMode(A1, OUTPUT); 	
  pinMode(A2, OUTPUT); 	
  pinMode(A3, OUTPUT); } 
  // the loop routine runs over and over again forever: 
  void loop() 
  {  
    digitalWrite(A0, HIGH);  
    // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
    digitalWrite(A1, HIGH);  
    digitalWrite(A2, HIGH);
    digitalWrite(A3, HIGH);  
    lcd.clear();  
    // read the input on analog pin 0:  
    int sensorValue = analogRead(A0);  
    int sensorValue2 = analogRead(A1);  
    int sensorValue3 = analogRead(A2);  
    int sensorValue4 = analogRead(A3);  
    // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):  
    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);  
    float voltage2 = sensorValue2 * (5.0 / 1023.0);  
    float voltage3 = sensorValue3 * (5.0 / 1023.0);  
    float voltage4 = sensorValue4 * (5.0 / 1023.0);    
    // print out the value you read:  
    lcd.print("A0=");  
    lcd.print(voltage);  
    lcd.print(" A1=");  
    lcd.print(voltage2);  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("A2=");  
    lcd.print(voltage3);  
    lcd.print(" A3=");  
    lcd.print(voltage4);  
    delay(1000); 
  }
author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 7 =