مقالات

نمایش دما در برد Arduino Leonardo

بدین منظور از کد زیر استفاده نمائید.

#include 
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 
// the setup routine runs once when you press reset: 
long readTemp() 
{  
  // Read temperature sensor against 1.1V reference  
  #if defined(__AVR_ATmega32U4__)   ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1) | _BV(MUX0);   ADCSRB = _BV(MUX5); 
  // the MUX5 bit is in the ADCSRB register  
  #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)   ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(MUX5) | _BV(MUX1);  
  #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)   ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1) | _BV(MUX0);  
  #else   ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3);  #endif  delay(2); 
  // Wait for ADMUX setting to settle  
  ADCSRA |= _BV(ADSC); 
  // Start conversion  
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); 
  // measuring  
  uint8_t low = ADCL; 
  // must read ADCL first - it then locks ADCH  
  uint8_t high = ADCH; 
  // unlocks both  
  long result = (high << 8) | low; 
  // combine the two  
  return result - 280; 
} 
void setup() 
{ 
  
} 
// the loop routine runs over and over again forever: 
void loop() 
{  
  lcd.clear();  
  long tmp = readTemp();  
  lcd.print(tmp);  
  delay(500); 
} 
author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 1 =