پسوندهای دامنه و مفهوم آنها


تفاوت دامنه با پسوندهای مختلف
دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی یک سایت مورد استفاده قرار میگیرد. هر نام دامین از دو قسمت اصلی نام و پسوند تشكیل شده است که با نقطه از یكدیگر جدا می شوند. قسمت نام که قسمت اصلی دومین می باشد می تواند نام موسسه و یا هر نام دلخواه دیگر باشد. قسمت دوم که پسوند دامنه می باشد را با توجه به نوع سایت می توان انتخاب نمود. دامنه ها زیر نظر موسسه (ICANN) صادر می شوند اما پسوندهای گوناگون ممكن است ثبت کننده های (Registrar) گوناگون داشته باشند كه به عنوان نماینده عمل می نمایند. انتخاب پسوند برای یك دامین اجباری است. پسوند را می توان با توجه به نوع یا محل فعالیت انتخاب نمود كه می توان آنها را به ترتیب زیر تقسیم بندی نمود:

دامنه های عمومی gTLD
دامنه های gTLD به دامین هایی که به صورت عام مورد استفاده قرار می گیرند و ویژه یک کشور یا منطقه خاص جغرافیایی نمی باشند، گفته می شود.

دامنه های کشورها ccTLD
دامنه های ccTLD به دامنه هایی که به کشور یا منطقه خاصی اختصاص داده شده باشند، گفته می شود. هر کشور یک پسوند مختص به خود دارد.

دامنه های ایران
دامنه های ایران زیر نظر سازمان ثبت دانشهای بنیادی (IRNIC) که نام دیگر آن فیزیک نظری می باشد به ثبت می رسند. بسیاری از كشورها پسوند خود را به سطوح دیگری نیز تقسیم می کنند. مثلا ir كه پسوند كشور ایران است به org , net , co , id , edu تقسیم گردیده كه بعضی از این پسوندها مخصوص فعالیتهای خاص در نظر گرفته شده اند. به طور مثال ac.ir. برای مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
پسوندهای عمومی

دامنه com.
مخفف commercial مي باشد. دامين com. داراي بيشترين محبوبيت مي باشد و امكان ثبت آن براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي امكان پذير است.

دامنه net.
مخفف network مي باشد. اين Domain بيشتر براي سايت هايي كه در زمينه شبکه های اطلاع رسانی، شرکتهای اینترنتی فعاليت دارند كاربرد دارد.

دامنه org.
مخفف organization مي باشد. اين نوع دامنه معمولاً براي ارگان ها و سازمان هایی که غالباً فعالیتهای تجاری (یا غیر تجاری) دارند استفاده مي شود.

دامنه biz.
مخفف Business مي باشد. اين دومین بيشتر براي كارهاي تجاري و بازرگاني استفاده مي گردد.

دامنه info.
مخفف Information مي باشد. دامين info. معمولا جهت سايت هاي اطلاع رساني و عمومي استفاده مي شود.

دامنه name.
این پسوند جهت اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بيشتر جهت اين كه مدير سايت اسم و فاميل خود را در دامين قرار داده باشد استفاده مي گردد.

دامنه us.
مخفف United State مي باشد و مربوط به كشور آمريكا است ولی به خاطر تشابه آن با کلمه us به معنی (ما) مورد توجه قرار گرفته است.

دامنه ws
مخفف Western Samoa مي باشد و مربوط به يك جزيره در جنوب اقيانوس آرام است ولی به خاطر تشابه آن با مخفف کلمه (WebSite) مورد توجه فراوان قرار گرفته است.

دامنه tv.
مخفف Tuvalu و مربوط به جزيره Tuvalu بين هاوايي و استراليا می باشد ولی به خاطر تشابه آن با مخفف کلمه (Television) مورد توجه شبكه هاي تلويزيوني قرار گرفته است.

دامنه cc.
مخفف Cocos و مربوط به جزيره Cocos در اقيانوس هند است.

museum.
سايتهاي داراي اين پسوند، مخصوص موزه ها مي باشد.

aero.
اين پسوند مختص سايتهاي مرتبط با حمل و نقل هوايي می باشد.

mil.
اين پسوند مربوط به سايتهای نظامی است.

cat.
اين پسوند براي انجمن هاي فرهنگي، تربيتي و زبان شناختي كتلن (Catalan) در نظر گرفته شده است.

coop.
پسوند اختصاص داده شده براي شركت هاي تعاوني مي باشد.

jobs.
سايت هاي داراي اين پسوند، منبع اطلاعات انساني براي مديران مي باشند كه قصد استخدام كارمند را دارند.

mobi.
كاربرد اين پسوند براي پايگاهاي فروش و سرويس دهي محصولات موبايل مي باشد.

pro.
اين پسوند براي سايت هايي كه در حوزه اينترنتي افراد حرفه اي فعاليت مي كنند، در نظر گرفته شده است. مانند دانشمندان علم فيزيك، حسابداران، حقوق دانان و …

travel.
اين پسوند مختص شركت ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات مسافرتی مي باشد.

پسوندهای ملی

ir
دامنه ir.
مخفف iran ميباشد. دامين ir و زير مجموعه هاي آن ، مختص كشور ايران ميباشد.

دامنه co.ir.
اين پسوند جهت شركتهاي كوچك و بزرگ استفاده ميشود. ثبت اين دامين مستلزم ارائه اساسنامه شركت و مدارك شركتي است.

دامنه ac.ir.
اين پسوند كه زير مجموعه دامين ir است جهت دانشگاهها و موسسات عالي استفاده ميشود. جهت ثبت اين دامين مدارك و اسناد مربوط به موسسه مورد نياز است.

دامنه net.ir.
اين پسوند جهت موسساتی که مجوز رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مانند مجوز ISP دارند، استفاده ميشود. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام رسمی ذکر شده در مجوز باشد.

دامنه org.ir.
اين پسوند برای موسسات و سازمان های غیرانتفاعی، NGOها، انجمن ها یا موسسات بین المللی و امثال آنهاست. نام درخواستی باید مطابق با نام ثبتی موسسه یا مخفف دقیق آن باشد.
شرایط تمدید دامنه با پسوندهای مختلف

در چند هفته پایانی زمان فعال بودن، شما باید نسبت به تمدید دامنه اقدام نمایید. معمولا شرکت ثبت کننده دامنه در این مدت با شما تماس می گیرد و پس از دریافت هزینه تمدید، Domain را برای مدت مورد نظر تمدید خواهد کرد. توجه داشته باشید عدم تمدید به موقع نام دامنه دارای عواقبی خواهد بود که در زیر به آن اشاره می کنیم.

چرخه حیات دامنه
چرخه حیات دامین بر طبق قوانین موسسه ICANN به شرح زیر می باشد. توجه داشته باشید که دامنه های ir از این قاعده مستثنی می باشند.

آزاد (Available)
در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت، آن را به نام خود ثبت نمائید.

فعال (Active)
در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار domain اضافه خواهد شد هم چنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 10 سال از تاریخ جاری باشد.

منقضی (Expired)
در صورتی که در دوره Active دامنه، دامین تمدید نشود، در این دوره دامنه غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره مالک دومین می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامنه را مجددا تمدیدنموده و به حالت Active بازگرداند.

دوره بازخرید (Redemption Grace Period)
پس از گذشت 45 روز از تاریخ انقضای دومین، این دوره 30 روزه آغاز می شود که همانند دوره Expired دامنه غیر فعال می باشد. در این دوره تمدید دامنه تنها توسط مالک دامنه و با پرداخت مبلغ جریمه 160 دلاری مازاد بر هزینه تمدید، امکان پذیر است.

دوره حذف (Pending Deletion)
در این دوره 5 روزه حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند و پس از اتمام این دوره، دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

چرخه حیات دامین های IR

چرخه ی حیات دامین های ir به شرح ذیل می باشد:

آزاد (Available)
در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت، دامنه را به نام خود ثبت نمود.

فعال (Active)
در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامنه اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 5 سال از تاریخ جاری باشد.

منقضی (Expired)
در صورتی که در دوره Active ، دامنه تمدید نشود، در این دوره 30 روزه دامنه غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره 30 روزه مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامنه را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.

دوره قفل (Lock)
در این دوره 30 روزه مالک دامنه می تواند با پرداخت 300.000 ریال جریمه دامنه را تمدید کند و پس از اتمام این دوره، دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

 آیا تفاوتی میان پسوندهای دامنه می باشد؟
خیر. از نظر کاربردی هیچ تفاوتی بین پسوند دامنه ها وجود ندارد؛ اما معمولاً رسم بر این است که سایت های سازمان های ارایه دهنده خدمات رایگان دارای پسوند org. و یا سایتهای تجاری دارای پسوند com. هستند. پسوندهایی مانند ir. و us. نیز پسوندهای کشوری نام دارند که برای هر کشور، منحصر به فرد هستند. به عنوان مثال، پسوند ایران، ir. و پسوند کشور بریتانیا، uk. است.

میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + 1 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام