Email Sender Reputation چیست؟

Email Sender Reputation

Email Sender Reputation یا Email Sender Score، عددی است بین ۰ الی ۱۰۰ که IPS های اینترنتی و Mail Server ها، با استفاده از فاکتور ها و Dataset هایی که در اختیار دارند، به یک دامنه یا آدرس IP اختصاص می دهند. هر چه Reputation بیشتر باشد، آدرس IP در ارسال ایمیل معتبر تر است. Reputation پایین به سرورهای دریافت کننده ایمیل می گوید که ارسال کننده ایمیل یک Spammer است و سرور دریافت کننده با توجه به این مورد، می تواند ایمیل را Reject نموده و یا دریافت کند.

email_ss_1920

Reputation با توجه به فاکتورهای ذیل محاسبه می گردد.

  • Email volume
  • Complaint rates
  • Spam trap hits
  • Unknown user rates
  • Blacklist listings
  • Filtering rates
  • Bounce rates
  • Recipient interactions – clicks, views, replies, forwards
  • Recipient Opt outs
  • Recipient abuse rates

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × سه =