کار با ماوس و کیبورد در Arduino Leonardo


این کد در اصل باعث حرکت Mouse بر روی صفحه شده و چندین بار کلید های Keyboard را می فشارد. در اصل می توانید جهت آشنایی با رویدادهای ماوس و کیبورد از این مثال استفاده نمائید.

#include <Mouse.h>
#include <Keyboard.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void setup() {
 lcd.clear();
 lcd.begin(16, 2);
 delay(4000);
 lcd.print("1 AttempPassed.");
 Mouse.begin();
 Keyboard.begin();
 Mouse.move(0, -10, 0);
 Mouse.move(0, -10, 0);
 delay(1000);
 Mouse.click();
 Mouse.click();
 delay(1000);
 Keyboard.print("1");
 delay(1000);
 Keyboard.press(KEY_RETURN);
 Keyboard.release(KEY_RETURN);
 delay(1000);
 Mouse.move(0, 10, 0);
 Mouse.move(0, 10, 0);
 delay(1000);
 Mouse.click();
 delay(1000);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 Mouse.move(-10, 1, 0);
 delay(1000);
 Mouse.click();
 Mouse.click();
 delay(1000);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Mouse.move(10, -1, 0);
 Keyboard.press(KEY_RETURN);
 Keyboard.release(KEY_RETURN);
 delay(1000);
 Mouse.move(0, 9, 0);
 Mouse.move(0, 9, 0);
}
void loop() {
 for (int i = 2; i & lt; = 1000000000; i++) {
  for (int l = 10; l & gt; = 0; l--) {
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(l);
   lcd.print(" SecondsRemains");
   delay(1000);
  }
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(i);
  lcd.print(" AttempsPassed.");
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  Mouse.move(-10, 1, 0);
  delay(1000);
  Mouse.click();
  Mouse.click();
  delay(1000);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Mouse.move(10, -1, 0);
  Keyboard.press(KEY_RETURN);
  Keyboard.release(KEY_RETURN);
 }
}

نویسنده: میلاد خوشدل

میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − 18 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام