بانک اطلاعاتی MSSQL

آموزش ذخیره نمودن تصویر در جداول بانک اطلاعاتی MSSQL

در ابتدا میبایست یک جدول بسازیم که اطلاعات تصویر را در آن ذخیره کنیم.

تغییر بانک اطلاعاتی MSSQL از حالت singleuser به multiuser با استفاده از Query

بدین منطور می توانید از Query زیر استفاده نمائید.

تغییر Owner جداول و شما های بانک اطلاعاتی MSSQL به dbo

بدین منظور می توانید از Query زیر استفاده نمائید.