کنترل پنل پلسک

مشاهده پورت اتصال به کنترل پنل پلسک در لینوکس

بدین منظور میتوان فایل ذیل را که فایل کانفیگ این کنترل پنل است باز نمود. پورت لاگین به کنترل پنل در این فایل ذخیره گردیده است.