کنترل پنل اسمارترمیل

آموزش Reset کلمه عبور admin نرم افزار SmarterMail

سرویس SmarterMail را Stop میکنیم

ارسال یک کپی از تمامی ایمیل های ارسالی و دریافتی به یک آدرس خاص در SmarterMail

این راه حل برای نسخه های 8 تا 14 تست شده است.

کاربر "_other" در بخش Report اسمارترمیل چیست ؟

علت وجود این کاربری را جویا شدیم. پاسخ ذیل از سمت کارشناسان SmarterMail برای ما ارسال گردید. با توجه به تفاسیر مختلف از پاسخ، متن آن جهت ترجمه در این بخش قرار گرفته است.

رفع خطای An error occurred while attempting to perform the operation. Review the bug logs for further information در نرم افزار اسمارترمیل

اگر از کنترل پنل هلم جهت مدیریت هاستینگ خود استفاده نموده و خطای ذیل را به هنگام مشاهده ایمیل ها دریافت مینمایید لازم است یک بار Smartermail Webservice را راه اندازی مجدد نمایید.

رفع خطای System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:17001 در اسمارترمیل

دو راه برای ارتباط WebMail با سرویس SmarterMail وجود دارد: