دستور find در CMD

این دستور یک متن یا کلمه خاص را در یک یا چند فایل جستجو نموده و نتیجه را نمایش می دهد. به طور مثال کلمه regux در دستور زیر در کل فایل های txt جستجو شده و فایلی که حاوی این کلمه می باشد، نمایش داده شده است.

C:\regux>find "regux" *.txt

---------- A.TXT
regux

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + یازده =