آموزش نصب SOAP در CPanel

ابتدا وارد Cpanel شده و گزینه Select PHP version را انتخاب نمائید.

ماژول soap را از لیست ماژول های موجود انتخاب نموده و در پایان روی Save کلیک نمائید.