کنترل پنل میزبانی دایرکت ادمین

rebuild دایرکتوری /etc/virtual در کنترل پنل دایرکت ادمین

بدین منظور می توانید مطابق با دستور العمل های زیر اقدام نمائید.

1) ابتدا از Virtual نسخه پشتیبان تهیه نمایید:

cd /etc cp -Rp virtual virtual.backup

2) اطمینان یابید که وجود دارد:

mkdir -p /etc/virtual chmod 755 /etc/virtual chown mail:mail /etc/virtual

3) اسکریپت ذیل را ایجاد نمایید:

#!/bin/sh echo -n '' > /etc/virtual/domains echo -n '' > /etc/virtual/domainowners mkdir -p /etc/virtual/`hostname` chown mail:mail /etc/virtual/`hostname` chmod 711 /etc/virtual/`hostname` echo `hostname` >> /etc/virtual/domains for u in `ls /usr/local/directadmin/data/users`; do {    for d in `cat /usr/local/directadmin/data/users/$u/domains.list`; do    {        echo "$d: $u" >> /etc/virtual/domainowners        echo "$d" >> /etc/virtual/domains         DMN=/etc/virtual/$d         mkdir -p $DMN        chmod 711 $DMN        chown mail:mail $DMN         touch $DMN/aliases        if [ ! -s $DMN/aliases ]; then            echo "$u: $u" > $DMN/aliases        fi        touch $DMN/autoresponder.conf        touch $DMN/filter        touch $DMN/filter.conf        touch $DMN/passwd        touch $DMN/quota        touch $DMN/vacation.conf        chown mail:mail $DMN/*         mkdir -p $DMN/majordomo        chmod 751 $DMN/majordomo        chown majordomo:daemon $DMN/majordomo         mkdir -p $DMN/reply        chmod 700 $DMN/reply        chown mail:mail $DMN/reply         for p in `cat /usr/local/directadmin/data/users/$u/domains/$d.pointers 2>/dev/null`; do        {            echo "$p: $u" >> /etc/virtual/domainowners            echo "$p" >> /etc/virtual/domains            ln -s $d /etc/virtual/$p        };        done;    }    done; } done; chown mail:mail /etc/virtual/domains chown mail:mail /etc/virtual/domainowners chmod 644 /etc/virtual/domainowners chmod 644 /etc/virtual/domains

سطح دسترسی آن را به 755 تغییر دهید:

chmod 755 /root/fix.sh /root/fix.sh
author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =