آموزش تغییر مسیر پوشه های logs و tmp در جوملا

1) وارد کنترل پنل هاست خود شوید.
2) ابتدا یک پوشه جدید با نام دلخواه در روت دامنه ایجاد میکنیم. مثال: test
3) درون پوشه ای که ایجاد کرده اید. دو پوشه دیگر یکی با نام logs و دیگری با نام tmp ایجاد میکنیم.
4) در روت سایت فایل configuration.php رو باز می کنیم.
5) در خط public $log_path آدرس جدید پوشه logs رو که ساخته اید وارد می کنیم. مثال: home/xxxx/test/logs
6) و در خط p$tmp_path آدرس جدید پوشه tmp رو که ساخته اید وارد می کنیم. مثال: home/xxxx/test/tmp
7) در مسیر که به عنوان مثال آورده شده به جای xxxx می بایست یوزر مسیر هاست خود را وارد کنید.
8) تغییرات رو ذخیره می کنیم.

برای مطمئن شدن از صحت عملکردتون به مدیریت جوملا و قسمت اطلاعات سیستم بروید و سپس در بخش مجوزهای پوشه، مقادیر پوشه ثبت وقایع و پوشه موقت را مشاهده نمائید. این مقادیر باید به رنگ سبز باشند.
ارسال شده توسط میلاد خوشدل