چگونه خطای resolve Could not load Authentication libraries را در جوملا رفع کنیم ؟

بدین منظور کافی است مطابق راهنمای زیر دو مورد را انجام دهید.

1) در بانک اطلاعاتی جوملا لاگین نمایید.
2) در جدول "jos_plugins" مقدار "Authentication - Joomla" را روی 1 ست نمایید.
ارسال شده توسط میلاد خوشدل