آموزش فعال سازی قابلیت block نمودن IP از طریق کنترل پنل DirectAdmin


بدین منظور دستورات زیر را یک به یک اجرا نمائید.

برای init.d

cd /etc/init.d
mv iptables iptables.backup
wget http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/iptables
chmod 755 iptables  
/etc/init.d/iptables restart   
cd /usr/local/directadmin/scripts/custom 
wget -O block_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/block_ip.sh 
wget -O show_blocked_ips.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/show_blocked_ips.sh 
wget -O unblock_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/unblock_ip.sh 
chmod 700 block_ip.sh show_blocked_ips.sh unblock_ip.sh  
touch /root/blocked_ips.txt
touch /root/exempt_ips.txt
cd /usr/local/directadmin/scripts/custom
wget -O brute_force_notice_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/brute_force_notice_ip.sh
chmod 700 brute_force_notice_ip.sh 

حالا میبایست در مسیر ذیل مسدود سازی آدرس IP را مشاهده نمایید.

Admin Level -> Brute Force Monitor -> IP Info -> Block IP 

برای systemd

systemctl mask firewalld
systemctl stop firewalld
yum -y install iptables-services
systemctl enable iptables
cd /usr/libexec/iptables
mv iptables.init iptables.init.backup
wget -O iptables.init http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/iptables
chmod 755 iptables.init
systemctl reload iptables  
cd /usr/local/directadmin/scripts/custom 
wget -O block_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/block_ip.sh 
wget -O show_blocked_ips.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/show_blocked_ips.sh 
wget -O unblock_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/unblock_ip.sh 
chmod 700 block_ip.sh show_blocked_ips.sh unblock_ip.sh   
touch /root/blocked_ips.txt 
touch /root/exempt_ips.txt  
cd /usr/local/directadmin/scripts/custom 
wget -O brute_force_notice_ip.sh 
http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/brute_force_notice_ip.sh 
chmod 700 brute_force_notice_ip.sh 

حالا میبایست در مسیر ذیل مسدود سازی آدرس IP را مشاهده نمایید.

Admin Level -> Brute Force Monitor -> IP Info -> Block IP 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − چهار =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام