دستور man در لینوکس


این دستور، یک کتابچه راهنمای برای دستوری که در جلوی آن قرار می گیرد نمایش می دهد. این کتابچه شامل تمامی فلگ ها و مثال های آن دستور است.

مثال:

[root@regux ~]# man man 

خروجی:

NAME    man - format and display the on-line manual pages SYNOPSIS    man [-acdDfFhkKtwW] [--path] [-m system] [-p string] [-C config_file]    [-M pathlist] [-P pager] [-B browser] [-H htmlpager] [-S section_list]    [section] name ... DESCRIPTION    man formats and displays the on-line manual pages. If you specify sec-    tion, man only looks in that section of the manual. name is normally    the name of the manual page, which is typically the name of a command,    function, or file. However, if name contains a slash (/) then man    interprets it as a file specification, so that you can do man ./foo.5    or even man /cd/foo/bar.1.gz.     See below for a description of where man looks for the manual page    files. MANUAL SECTIONS    The standard sections of the manual include:     1   User Commands     2   System Calls     3   C Library Functions     4   Devices and Special Files     5   File Formats and Conventions     6   Games et. Al.     7   Miscellanea     8   System Administration tools and Deamons     Distributions customize the manual section to their specifics, which    often include additional sections. 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 4 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام