دستور top در لینوکس


این دستور تمامی پردازش های در حال اجرا را نمایش میدهد.

خروجی:

[root@regux~]# top top - 14:36:44 up 2 days, 20:35, 3 users, load average: 1.04, 1.48, 1.00 Tasks: 404 total,  2 running, 402 sleeping,  0 stopped,  0 zombie Cpu(s): 6.3%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 93.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st Mem: 12183080k total, 4903996k used, 7279084k free,  71360k buffers Swap: 8191992k total,    0k used, 8191992k free, 4176648k cached  PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND 18162 root   20  0 35596 2584 1952 R 99.9 0.0  2:55.65 openssl 1445 root   20  0 15304 1496 936 R 0.3 0.0  0:00.07 top 10192 root   20  0 99.7m 4456 3444 S 0.3 0.0  0:02.87 sshd 12361 root   20  0 99.7m 4444 3444 S 0.3 0.0  0:00.17 sshd   1 root   20  0 19356 1580 1264 S 0.0 0.0  0:01.99 init   2 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.01 kthreadd   3 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.18 migration/0   4 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.05 ksoftirqd/0   5 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0   6 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.18 watchdog/0   7 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.11 migration/1   8 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/1   9 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.02 ksoftirqd/1  10 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.17 watchdog/1  11 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.08 migration/2  12 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/2  13 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.01 ksoftirqd/2  14 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.16 watchdog/2  15 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.06 migration/3  16 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/3  17 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.02 ksoftirqd/3  18 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.16 watchdog/3  19 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.01 migration/4  20 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/4  21 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ksoftirqd/4 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام