آموزش CCNA – درس هشتم (hostname and banner in Cisco Switch)


hostname بیشتر جهت شناسایی Switch ها در مواردی که از تعداد زیادی Switch‌ وجود دارد استفاده می گردد. لازم به ذکر است hostname ای که قصد تعریف آن را داریم تنها در local تعریف شده و تغییری در ارتباطات DNS ای انجام نخواهد داد. به طور مثال می توانید hostname را محل قرار گیری Switch بگذارید. مثلا عبارت switch2tack52 که نشانگر این است که شماره این Switch دو بوده و در رک شماره ۵۲ قرار گرفته است. جهت تغییر hostname،ابتدا Switch را روشن می کنیم. متنی مطابق با متن زیر روی صفحه ی کنسول نمایش داده می شود.

C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0001.9776.7C5E
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 1 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4414921
flashfs[0]: Bytes available: 59601463
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4


Loading "flash:/c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin"...
########################################################################## [OK]
       Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

      cisco Systems, Inc.
      170 West Tasman Drive
      San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team
Image text-base: 0x80008098, data-base: 0x814129C4

Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.


24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

63488K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address    : 0001.9776.7C5E
Motherboard assembly number   : 73-9832-06
Power supply part number    : 341-0097-02
Motherboard serial number    : FOC103248MJ
Power supply serial number   : DCA102133JA
Model revision number      : B0
Motherboard revision number   : C0
Model number          : WS-C2960-24TT
System serial number      : FOC1033Z1EY
Top Assembly Part Number    : 800-26671-02
Top Assembly Revision Number  : B0
Version ID           : V02
CLEI Code Number        : COM3K00BRA
Hardware Board Revision Number : 0x01


Switch  Ports Model       SW Version       SW Image
------  ----- -----       ----------       ----------
*  1  26   WS-C2960-24TT   12.2          C2960-LANBASE-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

Switch>

با وارد نمودن enable وارد privileged exec mode می شویم.

Switch>enable
Switch#

با وارد نمودن configure terminal وارد global configuration mode می شویم.

Switch#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#

حال جهت تغییر hostname به صورت ذیل عمل می نماییم. به طور مثال در این بخش می خواهیم hostname را به regux تغییر دهیم.

Switch(config)#hostname regux
regux(config)#

همانطور که مشاهده می کنید، نام هاست در Switch به regux تغییر یافته است. لازم به ذکر است نام هاست می بایست با حروف لاتین آغاز گردد و با حروف لاتین و یا اعلاد خاتمه یابد و ۶۳ کاراکتر یا کمتر باشد.

banner در هنگام ورود به کاربران نمایش داده می شود.
یکی از بنر هایی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد MOTD است. Message Of The Day به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرد که پیش از ورود در تمامی ترمینال های متصل به Switch نمایش داده می شود. به طور مثال به هنگام خاموش نمودن Switch می توان از این طریق به تمامی ترمینال های متصل اطلاع رسانی نمود.

این بنر در global configuration mode قابل تنظیم می باشد. جهت تنظیم می توانید به صورت زیر عمل کنید.

regux(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
Hello to All, This is regux.com test #

regux(config)#

همانطور که در راهنمای بنر نیز ذکر می گردد، می بایست پس از اتمام وارد نمودن متن مورد نظر، کاراکتر # حتما وارد گردد. جهت مشاهده تغییرات از Switch مربوطه logout می نماییم.

regux#logout

حال همانطور که مشاهده می کنید، به هنگام ورود مجدد، متن بنر ما برای تمامی ترمینال ها قابل مشاهده می باشد.

Switch con0 is now available


Press RETURN to get started.


Hello to All, This is regux.com test 

Switch>
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام