دایرکتوری dev در لینوکس


dev: حاوی لیست تمامی سخت افزار های مجازی میباشد که روی سرور لینوکس وجود دارند. به طور مثال :

[root@regux dev]# ls
adsp fd0u720 MAKEDEV ram10 sda2 tty14 tty33 tty52 usbdev1.1_ep00 vcs5
audio fd0u800 mapper ram11 sdb tty15 tty34 tty53 usbdev1.1_ep81 vcs6
autofs fd0u820 mcelog ram12 sdb1 tty16 tty35 tty54 usbdev2.1_ep00 vcs7
bus fd0u830 md0 ram13 sequencer tty17 tty36 tty55 usbdev2.1_ep81 vcsa
console floppy mem ram14 sequencer2 tty18 tty37 tty56 usbdev3.1_ep00 vcsa1
core floppy-fd0 mixer ram15 sg0 tty19 tty38 tty57 usbdev3.1_ep81 vcsa2
cpu full net ram2 sg1 tty2 tty39 tty58 usbdev4.1_ep00 vcsa3
disk gpmctl null ram3 shm tty20 tty4 tty59 usbdev4.1_ep81 vcsa4
dsp hpet nvram ram4 snapshot tty21 tty40 tty6 usbdev5.1_ep00 vcsa5
fd initctl oldmem ram5 snd tty22 tty41 tty60 usbdev5.1_ep81 vcsa6
fd0 input parport0 ram6 stderr tty23 tty42 tty61 usbdev6.1_ep00 vcsa7
fd0u1040 kmsg parport1 ram7 stdin tty24 tty43 tty62 usbdev6.1_ep81 X0R
fd0u1120 log parport2 ram8 stdout tty25 tty44 tty63 usbdev7.1_ep00 zero
fd0u1440 loop0 parport3 ram9 systty tty26 tty45 tty7 usbdev7.1_ep81
fd0u1680 loop1 port ramdisk tty tty27 tty46 tty8 usbdev8.1_ep00
fd0u1722 loop2 ppp random tty0 tty28 tty47 tty9 usbdev8.1_ep81
fd0u1743 loop3 ptmx rawctl tty1 tty29 tty48 ttyS0 vcs
fd0u1760 loop4 pts root tty10 tty3 tty49 ttyS1 vcs1
fd0u1840 loop5 ram rtc tty11 tty30 tty5 ttyS2 vcs2
fd0u1920 loop6 ram0 sda tty12 tty31 tty50 ttyS3 vcs3
fd0u360 loop7 ram1 sda1 tty13 tty32 tty51 urandom vcs4
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + چهارده =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام