فایل inittab در لینوکس چیست و چگونه میتوان در آن دستور تعریف کرد ؟


در حال حاضر این فایل با Upstart و یا Systemd جایگزین شده است. ولی هنوز قسمتی از سیستم عامل لینوکس است.

محتویات فایل:

cat /etc/inittab # # inittab    This file describes how the INIT process should set up #        the system in a certain run-level. # # Author:    Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org> #        Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes # # Default runlevel. The runlevels used by RHS are: #  0 - halt (Do NOT set initdefault to this) #  1 - Single user mode #  2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) #  3 - Full multiuser mode #  4 - unused #  5 - X11 #  6 - reboot (Do NOT set initdefault to this) # id:5:initdefault: # System initialization. si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0 l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1 l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2 l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3 l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4 l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5 l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6 # Trap CTRL-ALT-DELETE ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now # When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes # of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now. # This does, of course, assume you have powerd installed and your # UPS connected and working correctly. pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down" # If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it. pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"  # Run gettys in standard runlevels 1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1 2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2 3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3 4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4 5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5 6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6 # Run xdm in runlevel 5 x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon 

فرمت دستورات در این فایل به شکل ذیل میباشد:

id:runlevels:action:process 

1) مقدار id میبایست شامل 2 یا 3 کاراکتر باشد. 2) مقدار runlevels مشخص کننده این است که دستورات اجرایی شما میبایست در کدام runlevel اجرا گردند. اگر این مورد را خالی بگذارید نشان دهنده این است که میخواهید دستورات در تمامی runlevel ها اجرا شوند. 3) مورد action میتواند شامل موارد ذیل باشد:

respawn, wait, once, initdefault (default run level as seen above), ctrlaltdel (what to do with crrl+alt+delete) 

لازم به ذکر است تمامی اسکریپت هایی که در این فایل اجرا میگردند در مسیر ذیل قرار دارند:

/etc/init.d 

همچنین Stop/Start نمودن Runlevel ها به وسیله اسکریپت های موجود در مسیر ذیل اتفاق می افتد.

/etc/rc2.d/ 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 3 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام