دستور lsmod


تمامی ماژول های کرنل را نمایش میدهد.

Local:/dev# lsmod Module         Size Used by pci_stub        12622 1 vboxpci        23256 0 vboxnetadp       25670 0 vboxnetflt       27605 0 vboxdrv        418013 3 vboxnetadp,vboxnetflt,vboxpci ctr          13049 3 ccm          17731 3 dm_crypt        23172 1 bnep          19543 2 rfcomm         69509 8 uvcvideo        81065 0 arc4          12608 2 videobuf2_vmalloc   13216 1 uvcvideo intel_rapl       18783 0 iwldvm        236430 0 x86_pkg_temp_thermal  14205 0 intel_powerclamp    18786 0 btusb         32448 0 videobuf2_memops    13362 1 videobuf2_vmalloc videobuf2_core     59104 1 uvcvideo v4l2_common      15682 1 videobuf2_core mac80211       660592 1 iwldvm coretemp        13441 0 videodev       149725 3 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core media         21963 2 uvcvideo,videodev bluetooth       446190 22 bnep,btusb,rfcomm kvm_intel       143592 0 kvm          459835 1 kvm_intel snd_hda_codec_hdmi   47547 1 crct10dif_pclmul    14307 0 6lowpan_iphc      18702 1 bluetooth crc32_pclmul      13133 0 snd_hda_codec_conexant  23064 1 ghash_clmulni_intel  13230 0 snd_hda_codec_generic  68914 1 snd_hda_codec_conexant aesni_intel      152552 10 snd_seq_midi      13564 0 snd_seq_midi_event   14899 1 snd_seq_midi aes_x86_64       17131 1 aesni_intel mei_me         19742 0 lrw          13287 1 aesni_intel iwlwifi        183038 1 iwldvm 

اینها ماژول های کرنل هستند که بارگزاری شده اند.

میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 14 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام