پارتیشنها در لینوکس


در دنیای لینوکس Device ها در مسیر dev/ تعریف میشوند.

اولین دیسک SCSI با نام dev/sda/ و دومین دیسک SCSI با نام dev/sdb/ ساخته میشوند. در سیستم های قدیمی اولین دیسک SATA با نام dev/hda/ ایجاد میگردد. لازم به ذکر است اگر بخواهیم دیسک را به قطعات کوچکتری تقسیم کنیم، اولین پارتیشن از اولین دیسک SCSI با نام dev/sda1 و سومین پارتیشن از دومین دیسک SATA در سیتم های قدیمی با نام dev/hdb3 شناسایی میشود.

برای نمایش پارتیشنها و کار کردن با آنها از دستور معروف fdisk استفاده مینماییم. لازم به ذکر است فلگ p مشخصات پارتیشن ها را Print مینماید.

به خاطر داشته باشید با کلید q میتوانید از برنامه fdisk خارج شوید.

# fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.25.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000beca1

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 43094015 43091968 20.6G 83 Linux
/dev/sda2 43094016 92078390 48984375 23.4G 83 Linux
/dev/sda3 92080126 625141759 533061634 254.2G 5 Extended
/dev/sda5 92080128 107702271 15622144 7.5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 107704320 625141759 517437440 246.8G 83 Linux
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 4 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام