دایرکتوری sbin در لینوکس


sbin: دستورات مهم لینوکس که معمولا دسترسی اجرای آن در دست کاربر گروه root میباشد در این دایرکتوری قرار میگیرند.

به طور مثال:

[root@regux sbin]# ls
accton grub mii-tool pppoe-server
addpart grubby mingetty pppoe-sniff
adsl-connect grub-install mkbootdisk ppp-watch
adsl-setup grub-md5-crypt mkdosfs pvscan
adsl-start grub-terminfo mke2fs quotacheck
adsl-status halt mkfs quotaoff
adsl-stop hdparm mkfs.cramfs quotaon
agetty hisaxctrl mkfs.ext2 rdisc
alsactl hwclock mkfs.ext3 rdump
arp ibod mkfs.msdos rdump.static
arping icnctrl mkfs.vfat reboot
audispd ifcfg mkinitrd request-key
auditctl ifconfig mkswap resize2fs
auditd ifdown mkzonedb restore
aureport ifenslave modinfo restorecon
ausearch ifrename modprobe restore.static
autrace ifup mount.cifs rmmod
avmcapictrl init mount.ecryptfs rmt
badblocks initlog mount.ecryptfs_private rngd
blkid insmod mount.nfs route
blockdev insmod.static mount.nfs4 rpc.lockd
brcm_iscsiuio install-info mpath_ctl rpc.statd
capiinit installkernel mpath_prio_alua rrestore
cbq ip mpath_prio_alua.static rrestore.static
cciss_id ip6tables mpath_prio_emc rtmon
change_console ip6tables-restore mpath_prio_emc.static runlevel
chkconfig ip6tables-save mpath_prio_hds_modular runuser
clock ipmaddr mpath_prio_hds_modular.static salsa
consoletype ipppstats mpath_prio_hp_sw scsi_id
cryptsetup iprofd mpath_prio_hp_sw.static service
ctrlaltdel iptables mpath_prio_intel setfiles
debugfs iptables-restore mpath_prio_intel.static setkey
delpart iptables-save mpath_prio_netapp setpci
depmod iptunnel mpath_prio_netapp.static setsysfont
dhclient iscsiadm mpath_prio_ontap sfdisk
dhclient-script iscsid mpath_prio_ontap.static sgpio
dhcp6c iscsi-iname mpath_prio_rdac shutdown
dm_dso_reg_tool iscsistart mpath_prio_rdac.static slattach
dmeventd isdnctrl mpath_prio_tpc sln
dmevent_tool isdnlog mpath_prio_tpc.static start_udev
dmraid iwconfig mpath_prio_weighted sulogin
dmraid.static iwevent mpath_prio_weighted.static swapoff
dmsetup iwgetid mpath_wait swapon
dmsetup.static iwlist multipath sysctl
dosfsck iwpriv multipathd syslogd
dosfslabel iwspy multipath.static tc
dump killall5 nameif telinit
dumpe2fs klogd nash tune2fs
dump.static kpartx netplugd udevcontrol
e2fsck kpartx.static netreport udevd
e2image kudzu new-kernel-pkg udevd.static
e2label ldconfig nologin udevsettle
ether-wake logsave pam_console_apply udevtrigger
ethtool loopctrl pam_tally umount.cifs
extlinux losetup pam_tally2 umount.ecryptfs
fdisk lsmod pam_timestamp_check umount.ecryptfs_private
findfs lspci parted umount.nfs
firmware_helper lspcmcia partprobe umount.nfs4
fixfiles lsusb partx unix_chkpwd
fsck lvm pcbitctl unix_update
fsck.cramfs lvm.static pccardctl update-pciids
fsck.ext2 MAKEDEV pcmcia-check-broken-cis vboxd
fsck.ext3 mcstransd pcmcia-socket-startup vconfig
fsck.msdos mdadm pidof vgchange
fsck.vfat mdadm.static pivot_root vgscan
fstab-decode mdassemble.static plipconfig weak-modules
fuser mdmpd portmap ypbind
generate-modprobe.conf mgetty poweroff
genhostid microcode_ctl pppoe
getkey mii-diag pppoe-relay
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + دو =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام