دستور clamscan در لینوکس

این دستور اطلاعات موجود در یک دایرکتوری را ویروس یابی می نمائید.

مثال اول: اسکن فایل های دایرکتوری home/ و معرفی فایل های آلوده

[root@regux ~]# clamscan -i -r /home  
----------- SCAN SUMMARY ----------- 
Known viruses: 4530998 Engine version: 0.99.2 
Scanned directories: 7698 Scanned files: 34820 
Infected files: 0 Data scanned: 648.64 MB 
Data read: 1123.12 MB (ratio 0.58:1) 
Time: 108.890 sec (1 m 48 s)

مثال دوم: اسکن فایل های دایرکتوری home/ و معرفی و حذف فایل های آلوده

[root@regux ~]# clamscan -i -r --remove /home  
----------- SCAN SUMMARY ----------- 
Known viruses: 4530998 Engine version: 0.99.2 
Scanned directories: 7698 Scanned files: 34820 
Infected files: 0 Data scanned: 648.64 MB 
Data read: 1123.12 MB (ratio 0.58:1) 
Time: 108.890 sec (1 m 48 s)

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − ده =