دستورات لینوکس

دستور dircolors در لینوکس

این دستور، تنظیمات رنگ را برای دستور ls نمایش می دهد.

خروجی:

[[email protected] test]# dircolors 
LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;
33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;
33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;
41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;
31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;
31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;
31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;
31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;
31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;
31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;
31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;
31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;
35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;
35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;
35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;
35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;
35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;
35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;
35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;
35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;
35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;
35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;
35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;
35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;
36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;
36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;
36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;
36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:';
export LS_COLORS
author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =