دستورات لینوکس

دستور mpstat در لینوکس

این دستور گزارشات Proccess هایی را نمایش می دهد که در ارتباط با CPU می باشند.

مثال:

[[email protected] ~]# mpstat
Linux x86_64 (regux.com)   10/06/2016   _x86_64_    (32 CPU)

06:30:58 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
06:30:58 AM all  1.42  0.03  0.35  0.36  0.01  0.01  0.11  0.00  97.72

حالت کلی این دستور به شکل زیر است.

mpstat [ -P { cpu | ALL } ] [ -V ] [ interval [ count ] ]

CPU
تعداد CPU ها را مشخص می کند. در صورتی که کلمه All در این قسمت مشاهده شود، نشان دهنده این است که میانگینی از مصرف کلیه CPU ها نمایش داده شده است. در غیر این صورت عدد مربوط به هسته CPU در این بخش نمایش داده خواهد شد.

نکته: تفکیک دریافت گزارش بر اساس CPU با سویچ P انجام می شود.

مثال:

[[email protected] ~]# mpstat -P 0
Linux x86_64 (regux.com)   10/06/2016   _x86_64_    (2 CPU)

06:49:38 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
06:49:38 AM  0  1.42  0.04  0.37  0.44  0.01  0.01  0.19  0.00  97.52
[[email protected] ~]# mpstat -P 1
Linux x86_64 (regux.com)   10/06/2016   _x86_64_    (2 CPU)

06:49:42 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
06:49:42 AM  1  1.42  0.03  0.33  0.28  0.00  0.00  0.03  0.00  97.92
[[email protected] ~]# mpstat -P ALL
Linux x86_64 (regux.com)   10/06/2016   _x86_64_    (2 CPU)

06:52:19 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
06:52:19 AM all  1.42  0.03  0.35  0.36  0.01  0.01  0.11  0.00  97.72
06:52:19 AM  0  1.42  0.04  0.37  0.44  0.01  0.01  0.19  0.00  97.52
06:52:19 AM  1  1.42  0.03  0.33  0.28  0.00  0.00  0.03  0.00  97.92

%user
درصد CPU استفاده شده توسط برنامه هایی که در سطح User Level اجرا می شوند.

%nice
درصد CPU استفاده شده توسط برنامه هایی که در سطح User Level اجرا می شوند و توسط دستور nice دارای اولویت در اجرا می باشند.

%system
درصد CPU استفاده شده توسط برنامه هایی که در سطح System Level اجرا می شوند (Kernel) را نمایش می دهد.

%iowait
میزان زمانی (به درصد) را نشان می دهد که سی پی یو یا سی پو یو ها، در هنگامی که سیستم درخواست های IO بالائی داشته، بیکار بوده اند.‎ در اصل این بخش نشان می دهد نشان می دهد که پردازنده چند درصد زمان منتظر می ماند تا پاسخ از سمت دیسک بازگردد.

%irq
میزان زمانی (به درصد) را نشان می دهد که سی پی یو یا سی پو یو ها، جهت سرویس دادن به وقفه ها (interrupts) صرف نمودند.

%soft
میزان زمانی (به درصد) را نشان می دهد که سی پی یو یا سی پو یو ها، جهت سرویس دادن به softirq ها صرف نمودند. لازم به ذکر است software interrupt یا به اختصار softirq یکی از 1 تا 32 وقفه نرم افزاری موجود می باشد که می توانند به صورت یکجا، روی CPU های چند هسته ای اجرا گردند.

%idle
میزان زمانی (به درصد) را نشان می دهد که سی پی یو یا سی پو یو ها در حالت Idle بوده و سرور درخواست های IO بالائی نداشته است.

مثال هایی از کاربر دستور mpstat

مثال 1: دستور mpstat 2 5 به تعداد 5 بار با فاصله های زمانی 2 ثانیه ای، گزارشات را دریافت نموده و نتیجه را به همراه میانگینی از کل گزارشات نمایش می دهد.

[[email protected] ~]# mpstat 2 5
Linux x86_64 (regux.com)   10/06/2016   _x86_64_    (2 CPU)

07:36:44 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
07:36:46 AM all  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.75
07:36:48 AM all  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00
07:36:50 AM all  8.27  0.00  2.01  0.25  0.00  0.00  0.25  0.00  89.22
07:36:52 AM all  1.76  0.00  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  97.99
07:36:54 AM all  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00
Average:   all  2.06  0.00  0.45  0.05  0.00  0.00  0.05  0.00  97.39

مثال 2: دستور mpstat -P ALL 2 5 همان کار دستور وارد شده در مثال 1 را انجام می دهد. با این تفاوت که گزارشات برای تک تک هسته های CPU ارائه می گردد.

[[email protected] ~]# mpstat -P ALL 2 5
Linux x86_64 (regux.com)   10/06/2016   _x86_64_    (2 CPU)

07:41:48 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
07:41:50 AM all  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00
07:41:50 AM  0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00
07:41:50 AM  1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00

07:41:50 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
07:41:52 AM all  0.00  0.00  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.75
07:41:52 AM  0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00
07:41:52 AM  1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00

07:41:52 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
07:41:54 AM all  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.25  0.00  99.50
07:41:54 AM  0  0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00  99.00
07:41:54 AM  1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00

07:41:54 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
07:41:56 AM all  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00
07:41:56 AM  0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00
07:41:56 AM  1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 100.00

07:41:56 AM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
07:41:58 AM all  0.25  0.00  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.50
07:41:58 AM  0  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.50
07:41:58 AM  1  0.50  0.00  0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.00

Average:   CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
Average:   all  0.10  0.00  0.10  0.00  0.00  0.00  0.05  0.00  99.75
Average:    0  0.10  0.00  0.10  0.00  0.00  0.00  0.10  0.00  99.70
Average:    1  0.10  0.00  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.80
author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 6 =