دستور shutdown در لینوکس

این دستور بسته به نوع فلگی که پس از آن بیاید می تواند سیستم را خاموش یا راه اندازی مجدد نماید.

مثال اول:

سیستم را در لحظه خاموش می نماید.

shutdown -h now

مثال دوم:

سیستم را در 5 دقیقه پس از اجرای دستور راه اندازی مجدد می نماید.

shutdown -r 5

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 3 =