دستور wget در لینوکس

این دستور یک فایل را از اینترنت دانلود می نماید.

مثال:

wget http://domain-name/file.name

دستور ذیل ادامه یک دانلود متوقف شده را انجام می دهد.

wget -c http://domain-name/file.name

در صورت نصب نبودن این دستور می توانید از طریق دستور های ذیل نسبت به نصب آن اقدام نمایید.

yum install wget apt-get install wget

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 3 =