مشاهده لیست پکیج های rpm نصب شده در لینوکس

جهت مشاهده لیست کامل پکیج های نصب شده rpm ای در لینوکس می توانید از دستور ذیل استفاده نمائید.

rpm -qa

همچنین امکان grep نمودن خروجی نیز وجود دارد.

rpm -qa | grep -i webmin
ارسال شده توسط میلاد خوشدل