بانک اطلاعاتی MySQL

تغییر character set و collation پیش فرض در MySQL

بدین منظور مطابق با دستورالعمل های زیر اقدام نمائید.

 

1) وارد MySQL شوید (از طریق SSH)

mysql -u admin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

2) جهت تغییر character set و collation پیش فرض دیتابیس از دستور زیر استفاده نمائید.

ALTER DATABASE dbname CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

3) جهت تغییر character set و collation پیش فرض جداول از دستور زیر استفاده نمائید.

ALTER TABLE tablename CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

نکته: برای مشاهده character set های موجود از دستور زیر استفاده نمائید.

mysql> show character set;

خروجی دستور:

+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description         | Default collation  | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5   | Big5 Traditional Chinese  | big5_chinese_ci   |   2 |
| dec8   | DEC West European      | dec8_swedish_ci   |   1 |
| cp850  | DOS West European      | cp850_general_ci  |   1 |
| hp8   | HP West European      | hp8_english_ci   |   1 |
| koi8r  | KOI8-R Relcom Russian    | koi8r_general_ci  |   1 |
| latin1  | cp1252 West European    | latin1_swedish_ci  |   1 |
| latin2  | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci  |   1 |
| swe7   | 7bit Swedish        | swe7_swedish_ci   |   1 |
| ascii  | US ASCII          | ascii_general_ci  |   1 |
| ujis   | EUC-JP Japanese       | ujis_japanese_ci  |   3 |
| sjis   | Shift-JIS Japanese     | sjis_japanese_ci  |   2 |
| hebrew  | ISO 8859-8 Hebrew      | hebrew_general_ci  |   1 |
| tis620  | TIS620 Thai         | tis620_thai_ci   |   1 |
| euckr  | EUC-KR Korean        | euckr_korean_ci   |   2 |
| koi8u  | KOI8-U Ukrainian      | koi8u_general_ci  |   1 |
| gb2312  | GB2312 Simplified Chinese  | gb2312_chinese_ci  |   2 |
| greek  | ISO 8859-7 Greek      | greek_general_ci  |   1 |
| cp1250  | Windows Central European  | cp1250_general_ci  |   1 |
| gbk   | GBK Simplified Chinese   | gbk_chinese_ci   |   2 |
| latin5  | ISO 8859-9 Turkish     | latin5_turkish_ci  |   1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian     | armscii8_general_ci |   1 |
| utf8   | UTF-8 Unicode        | utf8_general_ci   |   3 |
| ucs2   | UCS-2 Unicode        | ucs2_general_ci   |   2 |
| cp866  | DOS Russian         | cp866_general_ci  |   1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci |   1 |
| macce  | Mac Central European    | macce_general_ci  |   1 |
| macroman | Mac West European      | macroman_general_ci |   1 |
| cp852  | DOS Central European    | cp852_general_ci  |   1 |
| latin7  | ISO 8859-13 Baltic     | latin7_general_ci  |   1 |
| cp1251  | Windows Cyrillic      | cp1251_general_ci  |   1 |
| cp1256  | Windows Arabic       | cp1256_general_ci  |   1 |
| cp1257  | Windows Baltic       | cp1257_general_ci  |   1 |
| binary  | Binary pseudo charset    | binary       |   1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian      | geostd8_general_ci |   1 |
| cp932  | SJIS for Windows Japanese  | cp932_japanese_ci  |   2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese  | eucjpms_japanese_ci |   3 |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
author-avatar

درباره میلاد خوشدل

کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد رشته ی معماری کامپیوتر 8 سال تجربه کاری در زمینه امنیت و تست نفوذ و در حال حاضر نیز به عنوان محقق امنیتی در یک شرکت معتبر داخلی مشغول به کار هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − هفت =