دستور vdir در لینوکس


این دستور، همان دستور dir می باشد، ولی نتیجه را به صورت عمودی نمایش می دهد.

تفاوت میان این دو دستور به شرح ذیل می باشد.

دستور dir:

[root@regux test]# dir 2  aaa   a.tar.bz2 b.txt.bz2 folder  link newfolder aa aa.txt a.txt.bz2 b.txt.new folder1 m

دستور vdir:

[root@regux test]# vdir total 44 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 18 13:32 2 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 26 18:41 aa drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 24 19:36 aaa -rw-r--r-- 1 root root  15 Jun 24 19:17 aa.txt -rw-r--r-- 1 root root  14 Jun 26 18:40 a.tar.bz2 -rw-r--r-- 1 root root  42 Jun 23 21:35 a.txt.bz2 -rw-r--r-- 1 root root  45 Jun 26 18:31 b.txt.bz2 -rw-r--r-- 1 root root  0 Jun 26 18:31 b.txt.new drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 18 14:40 folder drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 18 13:32 folder1 lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jun 18 14:18 link -> folder/aa drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 24 19:36 m drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 18 13:50 newfolder
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام