رفع مشکل عدم نمایش حجم فایل های apk به هنگام Download در apache


1) ابتدا مانند کد ذیل apk را در فایل httpd.conf اضافه مینماییم.

/usr/local/directadmin/data/users/USER/httpd.conf  # Don't compress files that are already compressed     SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary     SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:exe|t?gz|zip|bz2|sit|rar|apk)$ no-gzip dont-vary     SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:avi|mov|mp3|mp4|rm|flv|swf|mp?g)$ no-gzip dont-vary     SetEnvIfNoCase Request_URI .pdf$ no-gzip dont-vary 

2) همچنین کد ذیل را د فایل htaccess. خود اضافه نمایید.

AddType application/vnd.android.package-archive apk 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام