دستور more در CMD


این دستور پس از پایپ (|) آمده و خروجی سایر دستورات را به صورت صفحه بندی شده نمایش می دهد.

مثال: در این مثال به دلیل زیاد بودن فایل های موجود در دایرکتوری regux، قصد داریم خروجی را به صورت صفحه بندی شده مشاهده کنیم.

C:\regux>dir | more
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 4461-88R7

 Directory of C:\regux

11/30/2016  02:10 PM    <DIR>          .
11/30/2016  02:10 PM    <DIR>          ..
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (10).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (11).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (12).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (13).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (14).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (15).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (16).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (17).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (18).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (19).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (2).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (20).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (21).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (22).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (23).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (24).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (25).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (26).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (27).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (28).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (29).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (3).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (30).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (31).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (32).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (33).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (34).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (35).txt
11/30/2016  11:03 AM                18 a - Copy (36).txt
-- More  --

با فشردن کلید Enter می توان خط به خط محتویات بعدی را مشاهده نمود.

میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام