آموزش ارسال ایمیل به زبان ASP.Net


      MailMessage myMessage = new MailMessage();       myMessage.From = new MailAddress(CUSTOMER EMAIL ADDRESS, CUSTOMER NAME);       myMessage.To.Add("RECEIVER EMAIL ADDRESS");       myMessage.Subject = "EMAIL SUBJECT";       myMessage.IsBodyHtml = true;       myMessage.Body = "MESSAGE BODY";        SmtpClient mySmtpClient = new SmtpClient();       System.Net.NetworkCredential myCredential = new System.Net.NetworkCredential("SENDER EMAIL ADDRESS", "SENDER EMAIL PASSWORD");       mySmtpClient.Host = "MAIL SERVER IP";       mySmtpClient.UseDefaultCredentials = false;       mySmtpClient.Credentials = myCredential;       mySmtpClient.ServicePoint.MaxIdleTime = 1;       mySmtpClient.Send(myMessage);       myMessage.Dispose(); 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + 2 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام