برنامه یافتن فاکتوریل به زبان برنامه نویسی C


#include <stdio.h>  int main() {  int c, n, fact = 1;   printf("Enter a number to calculate it's factorial\n");  scanf("%d", &n);   for (c = 1; c <= n; c++)   fact = fact * c;   printf("Factorial of %d = %d\n", n, fact);   return 0; } 
#include <stdio.h>  long factorial(int);  int main() {  int number;  long fact = 1;   printf("Enter a number to calculate it's factorial\n");  scanf("%d", &number);   printf("%d! = %ld\n", number, factorial(number));   return 0; }  long factorial(int n) {  int c;  long result = 1;   for (c = 1; c <= n; c++)   result = result * c;   return result; } 
#include<stdio.h>  long factorial(int);  int main() {  int n;  long f;   printf("Enter an integer to find factorial\n");  scanf("%d", &n);   if (n < 0)   printf("Negative integers are not allowed.\n");  else  {   f = factorial(n);   printf("%d! = %ld\n", n, f);  }   return 0; }  long factorial(int n) {  if (n == 0)   return 1;  else   return(n * factorial(n-1)); } 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 3 =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام