آموزش فعال کردن gzip Compression در وب سرور Apache از طریق فایل htaccess.

برنامه نویس و مشاور امنیتی
میلاد خوشدل

جهت فعال سازی gzip بر بروی سایتی که در حال میزبانی بر روی وب سرور Apache میباشد، کد ذیل را در فایل htaccess. قرار داده و ذخیره نمائید.

<IfModule mod_deflate.c>  # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml  # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html  Header append Vary User-Agent </IfModule> 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + 4 =

تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام