دریافت مختصات جغرافیایی آدرس IP با استفاده از کد HTML


نمونه کد ساده دریافت مختصات جغرافیایی آدرس IP (امکان استفاده از این کد با اجازه کاربر میسر میباشد)

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Click the button to get your coordinates.</p> <button onclick="getLocation()">Try It</button> <p id="demo"></p> <script> var x = document.getElementById("demo"); function getLocation() {   if (navigator.geolocation) {     navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);   } else {     x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";   } } function showPosition(position) {   x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude +   "<br>Longitude: " + position.coords.longitude;	 } </script> </body> </html> 

اگر قصد نمایش مختصات در نقشه را دارید، میتوانید از کد ذیل استفاده نمایید.

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p id="demo">Click the button to get your position.</p> <button onclick="getLocation()">Try It</button> <div id="mapholder"></div> <script> var x = document.getElementById("demo"); function getLocation() {   if (navigator.geolocation) {     navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition, showError);   } else {     x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";   } } function showPosition(position) {   var latlon = position.coords.latitude + "," + position.coords.longitude;   var img_url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center="   +latlon+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false";   document.getElementById("mapholder").innerHTML = "<img src='"+img_url+"'>"; } function showError(error) {   switch(error.code) {     case error.PERMISSION_DENIED:       x.innerHTML = "User denied the request for Geolocation."       break;     case error.POSITION_UNAVAILABLE:       x.innerHTML = "Location information is unavailable."       break;     case error.TIMEOUT:       x.innerHTML = "The request to get user location timed out."       break;     case error.UNKNOWN_ERROR:       x.innerHTML = "An unknown error occurred."       break;   } } </script> </body> </html> 
میلاد خوشدل

در حوزه‌ی امنیت وب و شبکه فعالیت می کند، عاشق پارکور است و مدیریت دیتاسنتر، امن سازی شبکه های مخابراتی و کابلی و برنامه نویسی وب و موبایل از تجارب کاری او می باشد. او در حال حاضر بنیانگذار ریجاکس است.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + هجده =


تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام