سرویس

ذخیره متن ریجاکس

سرویسی جهت ذخیره متون و موارد مهم
آدرس وب سایت: http://notes.regux.com
تکنولوژی ها
نوشته شده با زبان برنامه نویسی Django تحت فریمورک Django و زبان های Javascript و Jquery و Bootstrap
تـوضیحات
این سرویس جهت ذخیره متون مهم، آموزش ها و مطالبی که قصد دارید همیشه در شبکه اینترنت در یک محیط امن در دسترس شما باشند مورد استفاده قرار میگیرد.
زمان انجام پروژه
سال 1396
نوع مدیریت محتوا
مدیریت محتوای اختصاصی
سطح پروژه
حرفه ای
ارسال یک پیام