ace-voip چیست ؟

Automated Corporate Enumerator یا به اختصار ACE ساده ترین و در عین حال قوی ترین ابزار در زمینه VoIP Directory enumeration است که رفتار یک IP Phone را جهت دانلود ورودی های قابل نمایش روی صفحه تلفن، تقلید میکند. لازم

ادامه مطلب