amap چیست ؟

Amap یکی از اولین بزارهای Scan است که میتواند Application ها را حتی اگر روی پورت های متفاوتی به غیر از پورت خودشان باشند، شناسایی کند.حتی Application هایی که به صورت non-ascii هستند نیز توسط این ابزار قابل شناسایی می باشند. این ابزار این کار را با ارسال یک trigger و بررسی String های خاص از Response های دریافتی انجام می دهد.

ادامه مطلب