windows-bad-neighbor-vulnerability

آسیب‌پذیری Bad Neighbor در ویندوز

آسیب‌پذیری Bad Neighbor در ویندوز، یک آسیب پذیری بسیار خطرناک با شناسه های CVE-2020-16898 و CVE-2020-1656 می باشد. این آسيب پذیری به دليل ضعف در Windows TCP/IP stack به وجود آمده و مهاجم

ادامه مطلب

windows-zerologon-vulnerability

آسیب‌پذیری Zerologon در ویندوز

آسیب‌پذیری Zerologon در ویندوز، یک آسیب پذیری بسیار خطرناک با شناسه CVE-2020-1472 می باشد. مهاجم با سوء استفاده از این آسیب پذیری می تواند دسترسی کامل دامنه ها در ویندوز را بدست بگیرد. مهاجم می توانند

ادامه مطلب

آسیب پذیری CVE-2020-1895 اینستاگرام

آسیب پذیری CVE-2020-1895 اینستاگرام

اخیرا یه آسیب پذیری امنیتی با شناسه CVE-2020-1895 بر روی اپلیکیشن اندروید اینستاگرام از نوع Head Over Flow اعلام شده. توی این آسیب پذیری، مهاجم فقط با ارسال یک تصویر میتونه کنترل کامل Device قربانی رو

ادامه مطلب