خدمات امنیت وب سایت

خدمات امن سازی، تست نفوذ، رفع آلودگی وب سایت

امنیت وب سایت

وب سایت شما به صورت 24 ساعته در دسترس تمامی افرادی قرار دارد که به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند. این بدین معناست که وجود کوچک ترین آسیب پذیری در وب سایت شما، می تواند منجر به بزرگترین خراب کاری و نشت اطلاعات شما گردد. به همین دلیل برای شما به عنوان مالک کسب و کار بسیار حیاتی است که وب سایتتان که به نوعی دارایی شما در کسب و کارتان است، امن باشد. همچنین مشتریان شما، ترجیح می دهند در محیطی امن از خدمات و سرویس هایی که از شما خریداری نموده اند استفاده نمایند و به نحوی امنیت سرویس ها و اطلاعاتشان وابسته به امنیت محیطی است که این داده ها بر روی آن نگه داری می شوند. چرا که نشت حتی کوچکترین مقدار اطلاعات نظیر اطلاعات عضویت کاربران یا سرویس هایی که از شما خریداری نموده اند، می تواند هم باعث بی اعتمادی آنها به سرویس دهنده شده و هم برای شما پیگرد قانونی داشته باشد. کارشناسان ریجاکس آماده اند تا با به روز ترین اطلاعات امنیتی، شما را در داشتن یک وب سایت امن راهنمایی و خدمات امنیت وب سایت را به شما ارائه دهند.

خدمات تست نفوذ ریجاکس

در فرآیند تست نفوذ، پس از عقد یک قرارداد بین ریجاکس و کارفرما، وب سایت کارفرما توسط کارشناسان تست نفوذ مورد ارزیابی امنیتی قرار می گیرد. در این فرآیند کارشناسان تلاش می کنند تا با ذهنیت یک مهاجم که قصد نفوذ به وب سایت کارفرما را دارد، تمامی صفحات، فرم ها، بخش ها، روال ها و سرویس های وب سایت را مورد آزمون قرار داده و هرگونه آسیب پذیری را طی یک گزارش به کارفرما اعلام نمایند. همچنین جهت تسریع در رفع آسیب پذیری ها و امن شدن وب سایت، تمامی راه حل ها و در صورت نیاز کد های مربوط به رفع آسیب پذیری طی گزارش در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت. کارشناسان تست نفوذ ریجاکس از لحظه کشف آسیب پذیری تا رفع کامل آن در کنار شما خواهند بود.