غیر فعال نمودن کلمه عبور برای کاربری ورود به ویندوز از طریق Command Prompt

ما میتوانیم کلمه عبور را برای هر کدام از کاربرهای ویندوز از طریق Command Prompt فعال/غیر فعال نماییم. در سیستم عامل ویندوز به طور پیش فرض استفاده از کلمه عبور برای کاربر صورت میگیرد. در صورت تمایل برای غیر فعال سازی آن میتوانید از دستورات ذیل استفاده نمایید.

C:\Windows\system32>net user satish satish123  /passwordreq:yes   C:\Windows\system32>net user satish satish123  /passwordreq:no
ارسال شده توسط میلاد خوشدل