غیر فعال نمودن password policy در ویندوز سرور 2008

در Run تایپ نمایید gpedit.msc و در بخش Local Group Policy Editor به مسیر:

Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies 

رفته و روی Password Policy کلیک نمایید. روی Password must meet complexity requirements دابل کلیک نموده و آن را غیر فعال نمایید.

ارسال شده توسط میلاد خوشدل