نصب pdo بر روی سرورهای ویندوز

در فایل php.ini دو خط ذیل را از Comment خارج مینمائیم.

extension=php_pdo_mysql.dll extension=php_pdo.dll
ارسال شده توسط میلاد خوشدل