نحوه بازیابی کلمه عبور admin نرم افزار Gene6 FTP Server در ویندوز سرور

به مسیر

C:\Program Files\Gene6 FTP Server\RemoteAdmin\remote.ini  

رفته و GrantAllAccessToLocalHost=0 را به GrantAllAccessToLocalHost=1 تغییر داده و متصل شوید.

ارسال شده توسط میلاد خوشدل